Wil je als schrijver of organisatie meewerken aan deze site?
Klik
hier.

Doelstellingen en uitgangspunten

De site wil een eigenzinnige en geheel onafhankelijke internetcommunity zijn waar iedereen, met uitzondering van personen met de hieronder genoemde functies, bijdragen in woord, beeld en geluid kan plaatsen over het leven in Epe en omstreken en waar iedereen die zich betrokken voelt bij die samenleving met elkaar in discussie kan gaan.

Om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen worden geen commerciŽle uitingen en advertorials geplaatst en doen wij ook geen aanspraak op subsidies of andere financiŽle bijdragen van organisaties.

De site staat open voor onder andere nieuwsberichten, verhalen, columns, foto's, filmpjes, geluidsfragmenten betreffende de samenleving binnen de gemeente Epe.

Iedereen kan reageren op de berichten op de site tenzij de redactie heeft besloten berichten geen commentaren toe te staan.

Om te voorkomen dat eenzijdige politieke propaganda, religieus missiewerk en bijdragen met een commercieel oogmerk worden geplaatst, worden geen inlogaccounts verstrekt aan actieve politici (gemeenteraadsleden en bestuurders), vertegenwoordigers van religieuze organisaties en aan vertegenwoordigers van organisaties met een commercieel oogmerk. Uitzondering daarop kunnen worden gemaakt voor organisaties die evenementen en publieke activiteiten organiseren. Het staat de hiervoor genoemde personen uiteraard wel vrij om te reageren op de artikelen die op de site zijn geplaatst.

Bijdragen en persberichten met een commerciŽle inslag worden niet op de site geplaatst. Ook reacties met een commerciŽle boodschap worden verwijderd.

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen en reacties in te korten, te redigeren en te weigeren.

Niet toegestaan zijn scheldpartijen en grof taalgebruik, racistische, discriminerende en seksistische uitingen, persoonlijke aanvallen op particulieren, bedrijven en/of organisaties.

Disclaimer
De site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

De redactie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De redactie respecteert de privacy van haar deelnemers en bezoekers. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden en verzenden geen ongewenste e-mailberichten.

Alle berichten op deze site en de reacties daarop zijn de persoonlijke mening van de betreffende schrijvers en organisaties.

Hoewel iedereen zonder toestemming van de redactie kan reageren op de artikelen op deze website worden de reacties regelmatig bekeken. Wij streven ernaar om reacties die in strijd zijn met het goede fatsoen en de Nederlandse wetgeving binnen 24 uur van de site te verwijderen. Ook reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden verwijderd.

Over het moderatiebeleid treedt de redactie niet in discussie.